Méér naschoolse creatieve workshops voor Almeerse kinderen

Goed nieuws! KLEURinCULTUUR en de Schoor kunnen de samenwerking versterken dankzij een toegekende subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Samen zetten we verder in op het toegankelijk maken van actieve cultuurparticipatie voor Almeerse kinderen!

Toekenning subsidieaanvraag 
De komende jaren kunnen welzijnsorganisatie de Schoor en KLEURinCULTUUR de unieke wijkgerichte samenwerking stadsbreed uitzetten. Deze integrale samenwerking gaat de komende jaren flink opgeschaald én verdiept worden dankzij een toegekende meerjarige subsidie vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vanuit de regeling ‘Samen Cultuurmaken’ (onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie) wordt samen verder ingezet op het toegankelijk maken van naschoolse actieve cultuurparticipatie voor Almeerse kinderen.

Kunst & cultuur in de wijk
De samenwerken wordt versterkt door méér wijkgerichte Artlabs op te starten, met impactvolle workshops en eenduidigere communicatie. Daarnaast haakt KLEURinCULTUUR met creatieve workshops aan bij de Jeugdlanden en de dagarrangementen van de Schoor. Met dit toegankelijke creatieve aanbod kunnen kinderen van 4 t/m 14 jaar al spelend, onderzoekend en experimenterend kennis maken met kunst en cultuur, in hun eigen wijk.