Kunstbus

Met de Kunstbus organiseren we kunstzinnige en creatieve activiteiten waar kinderen gratis aan kunnen deelnemen. De Kunstbus rijdt door heel Almere. Wij staan met onze Kunstbus op leuke buitenlocaties in de wijken of op grote Almeerse evenementen.

Naar de activiteit

ARTlab

Een ARTlab is een creatieve broedplaats waar we naschoolse kunst- en cultuurworkshops organiseren. Kinderen komen één keer per week samen om te werken aan hun sociale en creatieve vaardigheden.

Naar de activiteit

KLEURinCULTUUR TV

Op KLEURinCULTUUR TV komen veel uiteenlopende kunstdisciplines langs, waaronder dans, theater, muziek, beeldende kunst. We zijn nu een leuke kinderserie gestart met de ‘KLEURkenners’. Almeerse kinderen die ons een kijkje geven in hun beleving van Kunst en Cultuur. Check ons YouTube Kanaal!

Naar de activiteit

Leerorkest Almere

Het LEERorkest is een muziekeducatieprogramma voor alle basisschoolkinderen in Almere waarmee zij onder en na schooltijd de kans te krijgen om een instrument te leren bespelen. De kinderen leren samen musiceren in een eigen schoolorkest en sluiten de lessen af middels een ‘mini-concert’!

Naar de activiteit

Brede Scholen

De vraag en behoefte van brede scholen zijn belangrijk bij het organiseren van naschoolse kunst- en cultuuractiviteiten. Om aansluiting te vinden bij de bestaande lesprogramma’s, maar ook om garant te staan voor een doorlopende leerlijn. Om de vraag en behoefte van brede scholen te achterhalen werken we direct samen met de ICC-er (Interne cultuur coördinator) van de school en de kinderopbouwwerkers van De Schoor, die ook combinatiefunctionaris zijn. Zij zijn actief op de brede scholen in Almere en kennen de kinderen goed. In goed overleg met hen verzorgen we voor 18 brede scholen een passend naschools kunst- en cultuuraanbod.

Naar de activiteit

Bandcoaching

Bij Bandcoaching leren kinderen de basics van verschillende instrumenten in bandvorm. Aan de hand van samen gekozen muziek werkt de band samen met de docent naar verschillende optredens toe. Ook kinderen die nog nooit een instrument hebben aangeraakt kunnen met Bandcoaching meedoen. Aan het eind van de reeks lessen vindt er een concert plaats als eindpresentatie. Dit concert wordt georganiseerd door KLEURinCULTUUR en vindt in KAF of in Poppodium de Meester plaats.

Naar de activiteit

KLEURkenners

De KLEURkenners zijn 15 Almeerse kinderen die ons een kijkje in hun wereld geven. Een KLEURkenner is iemand die KLEURinCULTUUR veel kan vertellen over kunst in zijn of haar omgeving. De KLEURkenners zijn kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, en afkomstig uit verschillende delen en buurten van Almere. Het zijn kinderen die zichzelf een kunstkenner vinden, kinderen die denken niets van kunst af te weten en alle kinderen daar tussenin.

Naar de activiteit