Bestuurssecretaris gezocht!

KLEURinCULTUUR zoekt een secretaris die:

 • affiniteit heeft met de wereld van kunst- en cultuureducatie en cultuurparticipatie.
 • houdt van pionieren in het werkveld van cultuur en educatie en een creatieve denker is.
 • beschikt over een tactvolle, doortastende persoonlijkheid.
 • balans weet te houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • de tijd neemt om zich in te lezen in voorgelegde stukken ter voorbereiding op een vergadering.
 • tijd heeft om circa 4 x per jaar bij elkaar te komen voor een bestuursvergadering en zich daarnaast incidenteel vrij kan maken voor specifieke momenten of evenementen.
 • zich inzet voor het behouden en verbreden van het beleid m.b.t. de vier P’s van Diversiteit en Inclusie: Personeel, Publiek, Programma en Partners.

Als secretaris zul je:

 • alle besluiten en stukken archiveren.
 • zorg dragen voor de notulen en verslagen van bestuursvergaderingen.
 • in overleg met de voorzitter de agenda van vergaderingen vaststellen en relevante stukken aanleveren.
 • verantwoordelijk zijn voor binnengekomen berichten van de stichting en het bestuur en verzorgt daarnaast ook de uitgaande correspondentie vanuit het bestuur.

Wat bieden we?
Het is een onbezoldigde functie, maar onkosten worden vergoed. We bieden een kleurrijke organisatie die de kinderen in Almere op een positieve manier stimuleert hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Interesse?
Stuur onderstaande informatie naar biza@kleurincultuur.com:

 • URL van uw online (LinkedIn) CV of pdf-bestand in de bijlage
 • Motivatie (max 150 woorden)
 • Belangrijkste bestuurlijke ervaring en relevante kennis (max 150 woorden)
 • Naar aanleiding van uw reactie plannen we graag een kennismakingsgesprek in.