Uncategorized

Terugblik Opgaventafel Cultuur

Onze directeur-bestuurder, Biza Shalmashi, was een van de sprekers tijdens de opgaventafel afgelolen donderdag, die in het teken stond van Cultuur in Almere. Raadsleden werden gesproken en gingen in

Terugblik Opgaventafel Cultuur

Nieuwe projectmedewerker

Kleur in Cultuur een nieuwe projectmedewerker aan het kernteam toegevoegd! Timo Lavell, de nieuwe projectmedewerker, is verantwoordelijk voor de planning van activiteiten op de locaties van Kleur in Cultuur

Nieuwe projectmedewerker

Samenwerking Museum M.

In samenwerking met Museum M. heeft Kleur in Cultuur een workshop ontwikkeld. Voor of na een bezoek aan de 100 kleuren-expo van Museum M., volgen kinderen deze workshop, waarin zij

Samenwerking Museum M.

Ongelijkheid en inclusief taalgebruik

Om recht te doen aan diversiteit en gelijkwaardigheid en om inclusie waar te maken moet de cultuursector oog hebben voor dieperliggende problemen die ongelijkheid in stand houden, zoals racisme,

Ongelijkheid en inclusief taalgebruik

Bezoek van staatssecretaris Cultuur en Media

Deze zomer zette Gunay Uslu (staatssecretaris Cultuur en Media) op haar sociale media sleutelfiguren in het zonnetje die zich bezighouden met cultuur in de wijk. Organisaties, ook wel bruggenbouwers

Bezoek van staatssecretaris Cultuur en Media

Kleur in Cultuur deze zomer

Deze zomer gaat Kleur in Cultuur met de Kunstbus op stap en brengt een divers programma met creatieve workshops met zich mee. De gele kunstbus kan worden ingezet als flexibel

Kleur in Cultuur deze zomer

Intentieverklaring vreedzame wijk

Op woensdag 14 juni was het een bijzondere dag voor Almere. Tijdens de nationale buitenspeeldag werd ook de intentieverklaring van de vreedzame wijk getekend door verschillende partners. Kleur in Cultuur

Intentieverklaring vreedzame wijk

“De L van aLmere, want de A wordt altijd al gekozen”

De L van aLmere De L van Almere is een collectief kunstwerk, gemaakt in Kunst is Leuk, de expositieruimte en kunstzinnige ontmoetingsplek in het stadshart van Almere Centrum. Dit

“De L van aLmere, want de A wordt altijd al gekozen”