samenwerkingen

Bij KLEURinCULTUUR werken een aantal zogenoemde combinatiefunctionarissen. Combinatiefunctionarissen hebben als taak verschillende sectoren met elkaar te verbinden, zoals onderwijs in combinatie met kunst en cultuur, of sport. Zo werken onze combinatiefunctionarissen samen met de cultuurcoördinatoren van (brede) scholen, de activiteitencoördinator van De Schoor en met buurtsportcoaches.

Als de vraag in kaart gebracht is organiseert KLEURinCULTUUR vervolgens een passend programma – binnen- of buitenschools, eenmalig of in een serie workshops. Die activiteiten hebben altijd te maken met kunst, cultuur en innovatie en zijn vergelijkbaar met het aanbod van onze ARTlabs en Kunstbus.

Meer informatie over samenwerkingspartners vind je hier.

Volg KLEURinCULTUUR op Facebook, Instagram en Twitter om op de hoogte te blijven van de samenwerkingsverbanden. Ook kun je een kijkje nemen op de website en activiteitenladders van o.a. De Schoor, (culturele) organisaties zoals Strandlab, KIDD, Stad & Natuur Almere en brede scholen in Almere.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief