Sinds kort is Kleur in Cultuur samen met gemeente Almere en meerdere partners in de stad bezig met de organisatie van naschools en stadsdeel gericht aanbod. Kinderen krijgen de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan allerlei creatieve en sportieve activiteiten. Dit gebeurt in Almere Haven onder de naam ‘Haven Academie’ en in Stad Oost/West onder de naam “City Skills Academie’. De activiteiten dragen bij aan ontspanning en ontwikkeling op verschillende vlakken. Kleur in Cultuur draagt hieraan bij door kunst- en cultuurworkshops aan te bieden met als doel om gelijke ontwikkelkansen, ontspanning en sociale- en culturele participatie voor ieder kind mogelijk te maken.