Kleur in Cultuur heeft op 4 juni een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Kleur in Cultuur scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Kleur in Cultuur de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De organisatie is erg blij met de uitslag. Biza Shalmashi, directeur-bestuurder: “dit certificaat is het resultaat van de inzet van kunstvakdocenten, het kernteam, de raad van toezicht, partners en stakeholders. Onze inzet om cultuurparticipatie voor kinderen in Almere toegankelijk te maken en dit zo te houden, is als solide gekwalificeerd. Het is een uitslag waar we allemaal trots op mogen zijn”.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.