Om recht te doen aan diversiteit en gelijkwaardigheid en om inclusie waar te maken moet de cultuursector oog hebben voor dieperliggende problemen die ongelijkheid in stand houden, zoals racisme, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en kansenongelijkheid. Kleur in Cultuur schenkt daar, ook verankerd in de missie van de organisatie, aandacht aan door creatieve workshops in de wijk toegankelijk te maken voor kinderen in Almere. Zo sluit het workshopaanbod aan op de diversiteit van de bevolking en de unieke dynamiek en identiteit van Almere, putten kunstvakdocenten voor de inhoud van hun workshops uit diverse culturele bronnen en vinden zij inspiratie bij uiteenlopende subculturen.  

Maar ook het inspireren van kunstvakdocenten is belangrijk in het oplossen van de problemen die ongelijkheid in stand houden. Tijdens een bijeenkomst voor kunstvakdocenten presenteerde kunstvakdocent Brecht over inclusief taalgebruik in het werken met kinderen. Brecht deelde inzichten en gaf vaardigheden mee die kunstvakdocenten in hun werkpraktijk kunnen toepassen om zo de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd voor kinderen nog beter te borgen. 

Cultuurmonitor heeft een verkenning gedaan op basis van bestaand onderzoek naar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in Nederland. Daarbij is duidelijk naar voren gekomen dat er intersectionele dimensies niet over het hoofd moeten worden gezien. Verschillende assen van iemands identiteit kunnen elkaar namelijk overlappen, waardoor specifieke posities en achterstelling van personen ontstaan. Het is van belangrijk om alert te zijn op inclusief taalgebruik wil je een gelijkwaardig, representatief en toegankelijk onderzoek uitvoeren en presenteren.

Verkenning Cultuurmonitor