KLEURinCULTUUR wilt ieder kind uit Almere de mogelijkheid geven zijn of haar (creatieve) talent te ontdekken en ontwikkelen. Om dit te bereiken bouwen we graag bruggen tussen de wereld van kunst en cultuur en andere terreinen, zoals onderwijs, en zorg en welzijn. 

Wie zijn onze partners?

KLEURinCULTUUR werkt nauw samen met culturele instellingen, buurtbewoners, wijkorganisaties en scholen. We denken mee over het kunst- en cultuuraanbod in Almere, organiseren zelf activiteiten of in opdracht van externe organisaties (bijv. De Schoor, BSO’s, KA) en dienen als bemiddelaar tussen opdrachtgevers (bijv. Stad & Natuur Almere en Who’s Next) en ons docententeam.

We hebben een aantal vaste partners waar we het gehele jaar mee samenwerken. Zo organiseren we creatieve buitenschoolse activiteiten samen met verschillende basisscholen en welzijnsstichting De Schoor. In samenwerking met KIDD (Bonte Hond) creëren we culturele programma’s waarmee kinderen zich bewust worden van kunst en cultuur in Almere. Samen met Stad & Natuur Almere organiseren we buitenactiviteiten rondom evenementen en in weekenden. Voor het LeerOrkest Almere werken we samen met Collage, Who’s Next en docenten van het CKV-A.

KLEURinCULTUUR werkt ook samen met bewonersgroepen en kleine stichtingen uit Almere. Tijdens een evenement sluiten wij bijvoorbeeld bij het programma aan met een creatieve activiteit of workshop. Dit doen we onder andere bij het Ouder en Kindfestival in Stedenwijk, Beleef Zenit in Almere Buiten, Open Monumentendag in de Regenboogbuurt, De Buurtcamping in Almere Haven, het Lumiereparkfestival, het Bouwmeesterbuurtfeest, het Eilandenbuurtfestival en Festival Poort Sociaal.

Andere partners waarmee we regelmatig overleggen of samenwerken zijn Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), Bonte Hond, Kidsproof Flevoland, Almere City Marketing, Uit in Almere en Initiatieventeam Haven. Daarnaast werken we samen met verschillende buurtorganisaties en -commissies, wijkwerkers en kinderopbouwwerkers. Tot slot organiseren we vaak activiteiten met of voor verschillende basisscholen en middelbare scholen uit Almere.

samenwerkingen

Wat willen we met samenwerken bereiken?

KLEURinCULTUUR vindt samenwerken belangrijk; dat helpt ons tenslotte om ons doel te bereiken! Ieder kind in Almere moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar (creatieve) talent te ontdekken en ontwikkelen. Hoe meer we met andere organisaties samenwerken, hoe groter ons publiek en hoe groter de kans om ons doel te bereiken. Door samenwerking versterken we elkaar en ontstaat er een levendig cultureel veld in Almere, waar kinderen zich kunnen ontplooien en vooral veel plezier kunnen maken.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

KLEURinCULTUUR vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid heeft om zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Daarom zijn de kosten voor onze activiteiten en workshops laag of gratis. Als na het volgen van een activiteit of workshop blijkt, dat een kind graag een vervolgcursus wil volgen, maar over onvoldoende financiële middelen beschikt, kunnen ze bij Jeugdfonds Sport & Cultuur terecht.

Cultuurfonds Almere & Gemeente Almere

De activiteiten en workshops van KLEURinCULTUUR worden mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Almere & de Gemeente Almere.