Penningmeester gezocht!

KLEURinCULTUUR zoekt een penningmeester die:

 • affiniteit heeft met de wereld van kunst- en cultuureducatie en cultuurparticipatie, maar niet
  verbonden is aan een organisatie met een vergelijkbaar doel of aan een overheid.
 • houdt van pionieren in het werkveld van cultuur en educatie en een creatieve denker is.
 • beschikt over een tactvolle, doortastende persoonlijkheid.
 • kan schakelen tussen verschillende stakeholders/financiers en ervaring heeft met het besturen van stichtingen.
 • betrokken is en adviseert bij de voorbereiding en toetsing van het meerjarenbeleid en de financiële verslaglegging.
 • inzicht heeft in financiële processen en ervaring heeft op het gebied van financieel risicomanagement en financiële administratie;
 • balans weet te houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • de tijd neemt om zich in te lezen in voorgelegde stukken ter voorbereiding op een vergadering.
 • tijd heeft om circa 4 x per jaar bij elkaar te komen voor een bestuursvergadering en zich daarnaast incidenteel vrij kan maken voor specifieke momenten of evenementen.
Wat bieden we?
Het is een onbezoldigde functie, maar onkosten worden vergoed. We bieden een kleurrijke organisatie die de kinderen in Almere op een positieve manier stimuleert hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Interesse?
Stuur onderstaande informatie naar biza@kleurincultuur.com:
 • URL van uw online (LinkedIn) CV of pdf-bestand in de bijlage
 • Motivatie (max 150 woorden)
 • Belangrijkste bestuurlijke ervaring en relevante kennis (max 150 woorden)