Stichting kleur in cultuur gaat bewust en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De verwerking van alle gegevens die kleur in cultuur verzamelt gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring vertellen wij je graag hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten, zoals het contactformulier of onze nieuwsbrief, of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als je onze website www.kleurincultuur.com bezoekt registreren wij met Google Analytics de gegevens over je activiteiten op onze website. We verwerken je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres alleen als je deze actief met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier of als je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief. Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Stichting kleur in cultuur heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Zij moeten daarom toestemming hebben van ouders of voogd. Kleur in cultuur kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op via info@kleurincultuur.com.

Verwerkingsdoelen

kleur in cultuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om onze website en diensten te verbeteren.
  • Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor jij je eerder hebt aangemeld. Als je deze niet meer wilt ontvangen kun je je hiervoor afmelden. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de optie om je af te melden.
  • Om een door jouw gestelde vraag te beantwoorden via e-mail of telefoon

Bewaartermijn

Kleur in cultuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden en van (eventuele) wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd. Mocht je willen dat wij al jouw gegevens verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via info@kleurincultuur.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kleur in cultuur verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als het nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als externe bedrijven jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat zij je gegevens beveiligen en er vertrouwelijk mee omgaan. Kleur in cultuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kleur in cultuur gebruikt services en cookies van derden die buiten de EU gevestigd zijn. Zo gebruiken we Google Analytics voor het bijhouden van functionele cookies en sitebezoek en gebruiken we Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kleur in cultuur. Tot slot heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je alle gegevens die wij van jou hebben bij ons kunt opvragen. Je kunt de bovenstaande rechten via een verzoek indienen bij info@kleurincultuur.com. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ben je niet tevreden over de manier waarop kleur in cultuur jouw persoonsgegevens verwerkt? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Kleur in cultuur neemt het beschermen van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan direct contact met ons op via info@kleurincultuur.com.

Geautomatiseerde verwerkingen

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen. Dat betekent dat er geen beslissingen worden genomen op basis van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies

Kleur in cultuur gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn belangrijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Fotografie en film

Kleur in cultuur maakt foto’s (en soms ook video’s) van de workshops en activiteiten om zo aan de buitenwereld te laten zien wat wij precies doen. De beelden die worden gemaakt worden gebruikt voor onze communicatie, zoals social media, nieuwsbrieven en flyers.

Wij vinden de privacy van kinderen belangrijk en maken daarom gebruik van een toestemmingsverklaring. Als wij foto’s of video’s willen maken bij een activiteit of workshop, vragen wij van tevoren toestemming of een kind herkenbaar in beeld gebracht mag worden. Ook op andere momenten kan het zijn dat wij toestemming vragen voor het fotograferen van kinderen, bijvoorbeeld bij de Kunstbus, tijdens evenementen of bij activiteiten die binnen- of buitenschools plaatsvinden. Kinderen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven worden niet herkenbaar in beeld gebracht. Dat betekent dat alleen hun achterkant of het werk dat zij hebben gemaakt gefotografeerd of gefilmd wordt. Het kan zo zijn dat we bij grote evenementen van tevoren aangeven dat er foto’s en video’s worden gemaakt. Hier wordt dus geen toestemming gevraagd en er bestaat dan ook de kans dat een kind (onbewust) herkenbaar in beeld wordt gebracht. Dit proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, maar mocht het toch gebeurd zijn, dan kunt u contact opnemen via info@kleurincultuur.com.

We gaan zorgvuldig om met de beelden die gemaakt worden. Foto’s of video’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden plaatsen we niet en we delen geen namen van kinderen. Je mag altijd terugkomen op de toestemming als je deze hebt gegeven. Ook kun je op een later moment alsnog toestemming geven. De foto’s en video’s waarvoor toestemming is gegeven dat een kind herkenbaar in beeld wordt gebracht, worden voor een periode van maximaal twee jaar voor onze communicatie gebruikt. Neem voor vragen contact op via info@kleurincultuur.com.

Stichting kleur in cultuur
Weerwaterplein 3
1324 EE Almere

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2022