Culturele ANBI

Stichting Kleur in Cultuur heeft sinds 2015 de status van Culturele ANBI. Dat betekent dat de Belastingdienst ons aanmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij passen de code Cultural Governance toe. Lees meer over de visie en missie van Kleur in Cultuur in het meerjarenplan.

Naam instelling: Stichting Kleur in Cultuur

Contactgegevens:

Stichting Kleur in Cultuur
Casa Casla
Weerwaterplein 3
1324 EE Almere
Nederland

IBAN: NL23 RABO 0395 6721 47
BIC: RABONL2U
Fiscaal nummer/RSIN: 8529 58766

Bestuur:

Hanna Hosselet
Jordi Conijn
Hilde Swart
Harry Vogel

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur van Kleur in Cultuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Schenking/lijfrente:

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Jaarverslagen

Ben je benieuwd naar de jaarverslagen van Stichting Kleur in Cultuur? Hieronder vind je ze.

Word kunstvakdocent!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe kunstvakdocenten die zich aan ons team willen toevoegen. Ben je een kunstvakdocent of kunstenaar en heb je affiniteit met onze doelgroep, neem dan contact op via info@kleurincultuur.com

Vertel in je mail kort iets over jezelf, stuur je CV mee en laat ons weten wat je graag zou willen doen voor Kleur in Cultuur. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Vacatures

Kleur in Cultuur is momenteel op zoek naar een Junior Projectmedewerker. Bekijk hier de hele vacature en stuur je motivatie voor 12-12-2022 op.

Samenwerken?

Kleur in Cultuur hecht waarde aan samenwerkingen met lokale partners, culturele instellingen en maatschappelijk organisaties. Wij werken samen met kinderopbouwwerkers, wijkwerkers, de gemeente, culturele instellingen, sociale partners en buurtcommissies. Wil je een samenwerking aangaan met Kleur in Cultuur? Neem dan contact met ons op via info@kleurincultuur.com. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Cultuurcoaches

Bij Kleur in Cultuur noemen wij onze combinatiefunctionarissen cultuurcoach. Deze cultuurcoaches werken samen met de cultuurcoördinatoren van (brede) scholen, de activiteitencoördinator van De Schoor en met buurtsportcoaches.

Als de vraag in kaart gebracht is organiseert Kleur in Cultuur vervolgens een passend programma – binnen- of buitenschools, eenmalig of in een serie workshops. Die activiteiten hebben altijd te maken met kunst, cultuur en innovatie en zijn vergelijkbaar met het aanbod van onze workshops en Kunstbus.

Partners

Kleur in Cultuur werkt nauw samen met culturele instellingen, buurtbewoners, wijkorganisaties en scholen. We denken mee over het kunst- en cultuuraanbod in Almere, organiseren zelf activiteiten of in opdracht van externe organisaties en dienen als bemiddelaar tussen opdrachtgevers en ons kunstvakdocententeam.

We hebben een aantal vaste partners waar we het gehele jaar mee samenwerken. Zo organiseren we creatieve buitenschoolse activiteiten samen met verschillende basisscholen en welzijnsstichting De Schoor. In samenwerking met KIDD creëren we culturele programma’s waarmee kinderen zich bewust worden van kunst en cultuur in Almere. Samen met Stad & Natuur Almere organiseren we buitenactiviteiten rondom evenementen en in weekenden. Voor het Leerorkest Almere werken we samen met Collage en muziekdocenten van het CKV-A.

Kleur in Cultuur werkt ook samen met bewonersgroepen en kleine stichtingen uit Almere. Tijdens een evenement sluiten wij bijvoorbeeld bij het programma aan met een creatieve activiteit of workshop. Dit doen we onder andere bij het Ouder en Kindfestival in Stedenwijk, Beleef Zenit in Almere Buiten, Open Monumentendag in de Regenboogbuurt, De Buurtcamping in Almere Haven, het Lumiereparkfestival, het Bouwmeesterbuurtfeest, het Eilandenbuurtfestival en Festival Poort Sociaal.

Andere partners waarmee we regelmatig overleggen of samenwerken zijn Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), Bonte Hond, Kidsproof Flevoland, Almere City Marketing, Uit in Almere en Initiatieventeam Haven.

Waarom samenwerken?

Kleur in Cultuur vindt samenwerken belangrijk; dat helpt ons tenslotte om ons doel te bereiken! Ieder kind in Almere moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar (creatieve) talent te ontdekken en ontwikkelen. Hoe meer we met andere organisaties samenwerken, hoe groter ons publiek en hoe groter de kans om ons doel te bereiken. Door samenwerking versterken we elkaar en ontstaat er een levendig cultureel veld in Almere, waar kinderen zich kunnen ontplooien en vooral veel plezier kunnen maken.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Kleur in Cultuur vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid heeft om zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Daarom zijn de kosten voor onze activiteiten en workshops laag of gratis. Als na het volgen van een activiteit of workshop blijkt, dat een kind graag een vervolgcursus wil volgen, maar over onvoldoende financiële middelen beschikt, kunnen ze bij Jeugdfonds Sport & Cultuur terecht.

Cultuurfonds Almere & Gemeente Almere

De activiteiten en workshops van Kleur in Cultuur worden mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Almere & de Gemeente Almere.

Financiers

De activiteiten en workshops van Kleur in Cultuur worden mede mogelijk gemaakt door Gemeente Almere en het Fonds voor Cultuurparticipatie.